LA BIBLIA EN LES LLENGÜAS DE SIGNES D’

ESPANYA

Versicles d’històries bíbliques en la Llengua de Signes dels 7 dies de la Creació, Adam i Eva, Caín i Abel, Noè, La torre de Babel, Abraham, Josué, Gedeó, Rut, David i Goliat, Elías, Ester, Jonàs.  

LA BIBLIA EN LES LLENGÜAS DE SIGNES

D’ESPANYA

Veure versicles d’històries bíbliques en la Llengua de Signes de evangeli de Mateu i Marc, Lluc, El Naixement de Jesús, Fets dels Apòstols.  
© Copyright Sociedad Bíblica de España